Geschillencommissie  

Voorwaarden klachtafhandeling

 

U denkt in uw recht te staan, maar u komt er niet uit met uw kapper? Uw kapper is aangesloten bij De Geschillencommissie, u kunt dan hier terecht. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en de ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

 

7 stappen naar een goede oplossing...

Stap 1 Als de kapsalon waar u klant bent lid is van de brancheorganisatie ANKO dan is de ondernemer ook aangesloten bij De Geschillencommissie. U herkent dat aan de beeldmerken van de ANKO en De Geschillencommissie op de voordeur, de winkelruit, de spiegel, de folders of op de website van de kapsalon.

Stap 2 U bent ontevreden over uw behandeling? Ga altijd eerst met uw klacht naar de ondernemer voordat u De Geschillencommissie inschakelt. De ondernemer moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem samen op te lossen. Blijf ook tijdens een eventuele procedure proberen om er onderling uit te komen.

Stap 3 Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de ondernemer. Stel een termijn vast, bijvoorbeeld twee weken, om tot een oplossing te komen. Bewaar alle relevante correspondentie.

Stap 4 U komt er niet uit. Dan kunt u de hulp inroepen van De Geschillencommissie. Hiervoor kunt u uw klacht digitaal aanmelden via de website van De Geschillencommissie. Kijk op deze site eerst in het uitsprakenregister, daar ziet u welke uitspraken zijn gedaan in een geschil als dat van u en of het dus zinvol is om het in te dienen. Beschikt u niet over een computer dan kunt u telefonisch een vragenformulier aanvragen.

Stap 5 Voor de behandeling van een klacht, betaalt u een financiële bijdrage van € 50,-. Zodra het bedrag is overgemaakt, wordt uw klacht in behandeling genomen. De Geschillencommissie verzamelt uw standpunten maar vraagt ook naar de mening van de ondernemer. Beide partijen krijgen de gelegenheid om te reageren op elkaars standpunt. Zonodig wordt ook een deskundigenrapport opgemaakt
. 
Stap 6 Beide partijen ontvangen een uitnodiging voor een zitting wanneer uw geschil door De Geschillencommissie wordt behandeld. Tijdens deze zitting kunnen u en de ondernemer het geschil mondeling toelichten.

Stap 7 Ongeveer één maand na de zitting ontvangt u de uitspraak. De ondernemer ontvangt hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Meer informatie

Ga naar de website van De Geschillencommissie of bel 070-3105310 (ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur)